Trên 1.200 tỷ đồng xây dựng Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi

Ngày 25/7, tại Quảng Ngãi, Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi chính thức giới thiệu dự án Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng (gần 1.700 căn nhà).